Slide 1

Strona Główna

Nasz Związek – kim jesteśmy

Został powołany wolą 27 osób w 2020 r. Zgodnie ze Statutem jest „dobrowolną, samorządną i niezależną organizacją, powołaną do reprezentowania oraz ochrony praw i interesów zawodowych i socjalno – bytowych swoich członków”. Według stanu na dzień 31.12.2023 r. liczy 107 członków.

Nasze najważniejsze cele:

  • obrona godności, praw i interesów członków, jak i innych pracowników,
  • dążenie do zapewnienia warunków organizacyjnych i materialnych do podnoszenia kwalifikacji wszystkich pracowników
  • wpływanie na realizację właściwej polityki społecznej i ekonomicznej, w tym dotyczącej sprawiedliwego awansowania i wynagradzania, stosowania właściwego systemu kar, nagród i wyróżnień,
  • wpływanie na kształt aktów prawnych dotyczących statusu prawnego pracowników na etapie ich projektowania i uchwalania oraz prowadzenie nieodzownych w tych sytuacjach mediacji i partycypacji ogółu pracowników,
  • poprawa warunków życia i pracy członków Związku,
  • udzielanie członkom Związku i ich rodzinom pomocy materialnej i prawnej,
  • pogłębianie świadomości i wiedzy członków Związku.

Nasz Związek – dokąd dążymy

Uniwersytet Kaliski ma być wspólnym domem, a rządzące w nim prawo, a nie wola kogokolwiek, jest wyrazicielem dążeń i marzeń jego pracowników.

Informacje

Ogłoszenie

Najnowsze ogłoszenia związane z naszą działalnością.

Dokumenty

Lista dokumentów m.in: regulaminy, formularze itp.

Forum

Masz pytanie ? Może masz problem ? Zapraszamy do dyskusji!

Struktura organów związków

Zarząd

Przewodniczący

dr Andrzej Kwiatkowski, prof. Uniwersytetu Kaliskiego

Z-ca Przewodniczącego

mgr inż. Jacek Wdowczyk

Członek Zarządu

dr Sławomira Janiak

Członek Zarządu

inż. Kornelia Glinkowska

Członek Zarządu

Margerita Kurzaj

Komisja rewizyjna

Przewodnicząca

dr Katarzyna Mikurenda

Członek

mgr Agnieszka Warawąsowska-Kleśta

Członek

mgr Agnieszka Woźniak

Skarbnik Związku

mgr inż. Katarzyna Błaszczak-Łuczak, EMBA

Sekretarz Związku

mgr Paweł Kazaniecki

Scroll to Top
Skip to content